• شرکت تولیدی صنایع سفال طبرستان

    تاسیس: 1362
  • در سراسر ایران

    نمایندگی رسمی

درباره ما

تاریخچه فعالیت شرکت:

‫شرکت تولیدی صنایع سفال طبرستان در سال ‪ 1362‬تاسیس و از سال ‪ 1374‬با ظرفیت تولید بالغ بر ‪ 5‬میلیون قالب در سال آغاز به‬ فعالیت نمود‪ .‬هم اکنون این شرکت ضمن کسب تجارب ارزشمند در خصوص تولید سفال بام و بهینه سازی خطوط تولید با ظرفیتی در‬ حدود ‪ %90‬ظرفیت اسمی در سال بزرگترین خط تولید سفال بام در ایران و خاورمیانه میباشد‪ .‬خط تولید این شرکت کامالا مکانیزه بوده‬ و پرسنل تولید تنها نظاره گر صحت عملکرد و نیز کنترل کیفیت میباشند‪ .‬

شرکت تولیدی صنایع سفال طبرستان با بیش از ‪ 34‬نماینده‬ فعال در سراسر ایران و نیز صادرات محصوالت خود به کشورهای مختلف (عراق‪ ،‬آذربایجان‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬گرجستان‪،‬‬ عمان و لبنان ) بخش عمده ای از نیازهای پوشش سقف ساختمان را در ایران و منطقه تامین میکند‪ .‬این شرکت مفتخر است که طی‬ سالیان متمادی بعنوان صادرکننده نمونه استان مازندران معرفی گردیده است‪.‬‬

معرفی انواع محصولات شرکت

اقدامات شرکت در خصوص وضعیت تحقیق ‪ ،‬پژوهش و ارتقاء کیفیت تولید و سطح علمی کارکنان‪:‬‬
‫مدیریت تولید‪ ،‬فنی و کیفی شرکت سفال طبرستان به منظور ارتقاء کمی و کیفی محصوالت و نیز در خصوص روشها و تکنولوژیهای نوین‬ تولید سفال با شرکتهای تولید کننده سفال و ماشین آالت روز و نیز آزمایشگاه های کنترل کیفیت و مجموعه های دانشگاهی در ارتباط‬ بوده و نسبت به بهینه سازی و بروزرسانی محصول و خط تولید اقدامات الزم را بعمل می آورند‪.‬‬
‫واحد کنترل کیفیت شرکت سفال طبرستان عالوه بر وظایف محوله در خصول کیفیت نهایی محصول در خصوص نحوه پروسه تولید نیز‬ بطور مستقیم نظارت داشته و بر اساس داده های جمع آوری شده در طول هر پروسه تولید نسبت به بهینه سازی روش تولید و ارائه‬ راهکارهای جدید جهت دستیابی به کیفیت مطلوبتر به واحد تولید اقدام می نماید‪ ‬در همین راستا پرسنل واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت‬ شرکت در کلاسهای آموزشی مرتبط با ارتقاء کیفیت نیز شرکت می نمایند‪.‬‬
‫لازم به ذکر است که آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت سفال طبرستان بعنوان آزمایشگاه مرجع و مورد تایید سازمان استاندارد‬ در منطقه بوده و محصوالت صنف آجر و سفال در این آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار می گیرند‪.‬‬
‫با توجه به حساسیت برخی قسمتهای تولید و همچنین نیاز به روزآمد بودن دانش فنی پرسنل‪ ،‬متناسب با نیاز هر قسمت دوره های آموزشی‬ مناسب شناسایی و پرسنل جهت گذراندن این دوره ها معرفی می گردند‪ .‬مانند‪ ‬ آموزش مرحله ای پرسنل در موارد ایمنی ( کلاس ایمنی‬ ساری ) در برخی موارد نیز با توجه به پیشرفت دستگاه ها و تجهیزات تولیدی به منظور آشنایی با آخرین متدهای آماده سازی خاک و‬ فرایندهای تولید سفال بازدید از کارخانجات خارجی و بازدید از نمایشگاه های بین المللی انجام می گردد‪.‬‬ در سال ‪ 95‬نیز پرسنل شرکت جهت گذراندن برخی دوره ها معرفی گردیدند که گواهینامه های دریافتی به پیوست می باشد‪.‬‬

 وضعیت اشتغال

‫در حال حاضر تعداد ‪ 126‬نفر در مجموعه سفال طبرستان مشغول به فعالیت می باشند که از این تعداد ‪ 25‬نفر بصورت رسمی‪ 20 ،‬نفر پیمانی‬ و ‪ 81‬نفر بصورت قرارداد موقت می باشند‪.‬‬

پژوهش و ارتقاء کیفیت تولید و سطح علمی کارکنان

مدیریت تولید، فنی و کیفی شرکت سفال طبرستان به منظور ارتقاء کمی و کیفی محصولات و نیز در خصوص روشها و تکنولوژیهای نوین تولید سفال با شرکتهای تولید کننده سفال و ماشین آلات روز و نیز آزمایشگاه های کنترل کیفیت و مجموعه های دانشگاهی در ارتباط بوده و نسبت به بهینه سازی و بروزرسانی محصول و خط تولید اقدامات لازم را بعمل می آورند. واحد کنترل کیفیت شرکت سفال طبرستان علاوه بر وظایف محوله در خصول کیفیت نهایی محصول در خصوص نحوه پروسه تولید نیز بطور مستقیم نظارت داشته و بر اساس داده های جمع آوری شده در طول هر پروسه تولید نسبت به بهینه سازی روش تولید و ارائه راهکارهای جدید جهت دستیابی به کیفیت مطلوبتر به واحد تولید اقدام می نماید. در همین راستا پرسنل واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت شرکت در کلاسهای آموزشی مرتبط با ارتقاء کیفیت نیز شرکت می نمایند. لازم به ذکر است که آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت سفال طبرستان بعنوان آزمایشگاه مرجع و مورد تایید سازمان استاندارد در منطقه بوده و محصولات صنف آجر و سفال در این آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار می گیرند. با توجه به حساسیت برخی قسمتهای تولید و همچنین نیاز به روزآمد بودن دانش فنی پرسنل، متناسب با نیاز هر قسمت دوره های آموزشی مناسب شناسایی و پرسنل جهت گذراندن این دوره ها معرفی می گردند. مانند: آموزش مرحله ای پرسنل در موارد ایمنی ( کلاس ایمنی ساری ) در برخی موارد نیز با توجه به پیشرفت دستگاه ها و تجهیزات تولیدی به منظور آشنایی با آخرین متدهای آماده سازی خاک و فرایندهای تولید سفال بازدید از کارخانجات خارجی و بازدید از نمایشگاه های بین المللی انجام می گردد. نیز پرسنل شرکت جهت گذراندن برخی دوره ها معرفی گردیدند که گواهینامه های دریافتی به پیوست می باشد. 95در سال