پنجه ای طبرستان

(طرح مارسی)

  • مشخصات فنی
    نام طرح پنجه ای تیزه انتهایی طبرستان
    ابعاد هر تایل 20*34.5 سانتی متر
    وزن هر تایل 2.5 کیلوگرم
  • تیزه طبرستان