پنجه ای طبرستان

  • مشخصات فنی
    نام طرح پنجه ای تیزه انتهایی طبرستان
    ابعاد هر تایل 20*34.5 سانتی متر
    وزن هر تایل 2.5 کیلوگرم
  • پنجه ای طبرستان