تیزه انتهایی خودرنگ

توضیحات

تیزه انتهایی که در میان سفالکاران ایرانی به سفال پنجه ای نیز معروف می باشد به منظور پوشاندن انتهای مسیر تیزه ها، جلوگیری از نفوذ پرندگان و زیبایی خط تیزه ها بکار می رود.

محصولات مرتبط