تیزه خودرنگ

ویژگی های مهم

تیزه جهت پوشاندن خط الراس ها استفاده می گردد. در مواردی نیز جهت زیبایی کناره های سقف بجای نمای فلزی یا چوبی از تیزه استفاده میشود.

توضیحات

تیزه جهت پوشاندن خط الراس ها استفاده می گردد. در مواردی نیز جهت زیبایی کناره های سقف بجای نمای فلزی یا چوبی از تیزه استفاده میشود.

محصولات مرتبط